Referenser

Ett urval av utförda uppdrag och kunder. I många av projekten utför vi också energibalansberäkningar samt projekteringssamordning.

 

Projekt Projektbeskrivning Kund/byggherre
Vasaskolan (2021) Projektering VS+Vent+SÖ för ombyggnad av matsalsbyggnad Kalmar Kommun
Giraffen Köpcentrum ettapp 4 ( Ö&B) (2021) Projektering VS+Vent för hyresgästanpassning i köpcentrum Alecta
Djurängsskolan (2021) Ramhandlingar VS+Vent för tillbyggnad av förskola Kalmar Kommun
Hållbar plats / Färjestaden (2021) Projektering VS+Vent för nybyggnad bostäder Calmarsunds VVS/Hammarstedts/Multibygg
ChopChop / Jureskogs (2021) Projektering V + VS för nybyggnad av restauranger Hammarstedts / LR-Installation / P&E Fastigheter
Hansa Padelhall (2021) Projektering VS för nybyggnad av padelhall VVS-Teknik i kalmar AB / Hansabygg
Kalmar Ishall ( 2020-2021) Projektering V + VS för nybyggnad av ishockeyarena Hammarstedts / LR-installation / Kalmar Kommun
Kalmarsundssolan ( 2020-2021) Projektering V + VS + SÖ för ombyggnad av ca 6500 m2 skollokaler Kalmar Kommun
Kv. Falken 3 ( 2020) Projektering V + VS + SÖ Ombyggnad av universitetsbibliotek till Gymnasioeskola Multibygg / LW-Fastigheter
Guldfågeln ( 2020) Projektering/projektledning V + VS ombyggnad industrilokalert Åkesson Bygg / Guldfågeln
Kv. Antilopen (2020-2021) Projektering V + VS, Nybyggnad padelhall Hammarstedts / LR-installation / CA-fastigheter
Piltavlan 2 ( 2020) Rambeskrivningar V, VS & SÖ för nybyggnad av lågstadieskola samt matsal/storkök Kalmar Kommun
Kv Tampen 2 ( 2020) Projektering VS+Vent för nybyggnad bostäder på varvsholmen Calmarsunds VVS/Hammarstedts/CA-fastigheter
Postterminal ( 2020-2021) Projektering V + VS för nybyggnad av postterminal Hammarstedts / LR-installation / PoE
Hemvärnet ( 2020) Projektering VS, Nybyggnad omsorgsboende Kalmar VVS / Kalmarhem
Malkars gym ( 2020) Projektering V + VS för tillbyggnad av gymlokaler Hammarstedts / LR-installation / PoE
NORDEN ( 2020) Besiktning V + SÖ+ VS. Nybyggnad industri ca 20 000 m2 PoE fastigheter
Gröndals sporthall ( 2020) Projektering V + VS för nybyggnad av sporthall Hammarstedts / LR-installation / Kalmar Kommun
Teleskolan( 2020 ) Projektering ventilation, Ombyggnad ca 20 000m2 skollokaler Hammarstedts / Kifab
Kv Giraffen ( 2019-2021) Projektering V+VS för ombyggnad av köpcentrum 2019-2021 Hammarstedts / LR-installation / Alecta
Bergagården 4 ( 2020) Projektering VS+Vent för nybyggnad bostäder, 13-våningshus Calmarsunds VVS / Avent
Östra skolan Färjestaden Projektering ventilation för nybyggnad av skola Kalmar Inneklimat
Hemgården, Målilla Framtagande av rambeskrivningar VS+V+SÖ för om/tillbyggnad av vårdboende Riksbyggen
Royal Design, Nybro Projektering ventilation för nytt E-Handelslager Hammarstedts
Kv. Hjortronet 2 Projektering VS+Vent för nybyggnad bostäder, 15-våningshus Calmarsunds VVS/Hammarstedts/LW-Fastigheter
Kv. Lärlingen Projektering ventilation för ombyggnad av kontor för landstinget Hammarstedts
Linnéuniversitetet Installationssamordning för nybyggnad av universitetet Skanska
Förskola Karlssons äng Projektering VS+Vent för nybyggnad av förskola Kalmar VVS & Elmontage/ Hammarstedts
Stadsträdgården Projektering VS+Vent för Stambyte och ny FTX-ventilation i 84 lägenheter LR-installation / Hammarstedts
Spelefanten Projektering av ny ventilation samt byte av FJV-central för sporthall och omklädning Caverion/ Kalmar Kommun
Spelefanten Projektering av ventilation och värme för tillbyggnad av allaktivitetshall Kalmar Kommun
NETTO Tillbyggnad av produktionslokaler. Projektering ventilation, vatten, avlopp, kyla( ammoniak) KLS Ugglarps
Ljungbyholms sporthall Besiktning av ventilation, styr, VA och VS Kalmar Kommun
Vulkanus 1 Projektering ventilation ( VAV + Kyla ) för ombyggnad kontor Hammarstedts/Nybro Bostad
Kv. Venus 16 Projektering ventilation ( VAV + Kyla ) för ombyggnad kontor Hammarstedts
Lindsdalsskolan Projektering för 4 nya ventilationsaggregat med tillhörande kanalsystem för 3 skolbyggnader Caverion/ Kalmar Kommun
Kv. Sändaren, Malmö Projektering för integrerad energicentral med kyl/värmepump och akviferlager. Betjänar 16 000m² kontor EGMA/Briggen
Lindsdals Sporthall Projektering för byte av 3 st ventilationsaggregat, Fjärrvärmecentral, shuntgrupper etc Caverion/ Kalmar Kommun
Tingby 4:1 Besiktning av ventilation, styr, VA och VS för nybyggnad av skollokaler Kalmar Kommun
Nötstallet Projektering VVS för nybyggnad av nötstall KLS Ugglarps
Kv. Jasminen 8 Projektering av VS och ventilation för nybyggnad av kontor Calmarsunds VVS / EA-Fastigheter
Åbyskolan Projektering för ny ventilation hus 06. Aggregatbyte hus 3 Caverion/ Kalmar Kommun
Rinkabyholmsskolan Projektering av 4 nya ventilationsaggregat Caverion/ Kalmar Kommun
Kalmarsundsskolan Projektering för 6 st nya ventilationsaggregat Caverion/ Kalmar Kommun
Rockneby förskola 17A & 17B Projektering för 2 nya ventilationssystem betjänande förskolorna Caverion/ Kalmar Kommun
Ljungbyhemmet Rambeskrivning VVS för tillbyggnad samlingsrum Rikshem
MVG Galleria Projektering av integrerad energicentral med återvinning av internlaster till värmesystem via en kyl/värmepump EGMA/Norrporten