Referenser

Ett urval av utförda uppdrag och kunder

Projekt Projektbeskrivning Kund/byggherre
Kok & Rökskåp Tillbyggnad av produktionslokaler. Projektering ventilation, vatten, avlopp, kyla KLS Ugglarps
Svensknabben Skeppet Rambeskrivning VVS för ombyggnad till bostäder Svensknabben AB
Bromsen 22 Projektering ventilation för tillbyggnad av kontor och utställningslokaler Hammarstedts
Åbyskolan Projektering för ny ventilation hus 06. Aggregatbyte hus 3 Caverion/ Kalmar Kommun
Rinkabyholmsskolan Projektering av 4 nya ventilationsaggregat Caverion/ Kalmar Kommun
Kalmarsundsskolan Projektering för 6 st nya ventilationsaggregat Caverion/ Kalmar Kommun
Rockneby förskola 17A & 17B Projektering för 2 nya ventilationssystem betjänande förskolorna Caverion/ Kalmar Kommun
Ljungbyhemmet Rambeskrivning VVS för tillbyggnad samlingsrum Rikshem
MVG Galleria Projektering av integrerad energicentral med återvinning av internlaster till värmesystem via en kyl/värmepump EGMA/Norrporten
Spelefanten Projektering av ny ventilation samt byte av FJV-central för sporthall och omklädning Caverion/ Kalmar Kommun
Spelefanten Projektering av ventilation och värme för tillbyggnad av allaktivitetshall Kalmar Kommun
NETTO Tillbyggnad av produktionslokaler. Projektering ventilation, vatten, avlopp, kyla( ammoniak) KLS Ugglarps
Ljungbyholms sporthall Besiktning av ventilation, styr, VA och VS Kalmar Kommun
Vulkanus 1 Projektering ventilation ( VAV + Kyla ) för ombyggnad kontor Hammarstedts/Nybro Bostad
Kv. Venus 16 Projektering ventilation ( VAV + Kyla ) för ombyggnad kontor Hammarstedts
Lindsdalsskolan Projektering för 4 nya ventilationsaggregat med tillhörande kanalsystem för 3 skolbyggnader Caverion/ Kalmar Kommun
Kv. Sändaren, Malmö Projektering för integrerad energicentral med kyl/värmepump och akviferlager. Betjänar 16 000m² kontor EGMA/Briggen
Lindsdals Sporthall Projektering för byte av 3 st ventilationsaggregat, Fjärrvärmecentral, shuntgrupper etc Caverion/ Kalmar Kommun
Tingby 4:1 Besiktning av ventilation, styr, VA och VS för nybyggnad av skollokaler Kalmar Kommun
Nötstallet Projektering VVS för nybyggnad av nötstall KLS Ugglarps
Kv. Jasminen 8 Projektering av VS och ventilation för nybyggnad av kontor Calmarsunds VVS / EA-Fastigheter