MEISAB utökar personalstyrkan

Vi hälsar Louise Lord välkommen som vår 5:e heltidsmedarbetare. Louise har bakgrund som VVS-konsult och kommer arbeta som VVS-konstruktör. Louise startar sin anställning den 1/9.

Nytt uppdrag

Vi har fått i uppdrag att rita ventilation för 144 bostäder i Snurrom, Byggherre är I AM HOME och vår kund är Hammarstedh´s.

Nytt uppdrag

Vi har fått i uppdrag att för Hammarstedt´s räkning projektera ny ventilation för en stor ombyggnad av Baronen´s köpcentrum.

Nytt uppdrag

Vi har fått i uppdrag att utföra energikartläggningar för KLS Ugglarps anläggningar i Sverige. Uppdraget omfattar 5 fabriker i södra Sverige.