Tjänster

Vi på Mesaib erbjuder en rad olika konsulttjänster inom energi och VVS som exempelvis:

 • VVS-projektering
 • Projektering styr- och övervakning
 • Energiutredning
 • Projektering geoenergianläggningar
 • Projektledning
 • Installationssamordning
 • Samordnad provning
 • Entreprenadbesiktning VVS
 • Energiberäkningar (Program VIP+)
 • CE-märkning
 • Ånga, hetvatten och hetolja
 • Mätningar av rökgasemissioner från hetvatten/hetolja och ångpannor
  samt ugnar m.m. för samtliga bränsleslag
 • Projektering fjärrvärme och fjärrkyla
 • Injusteringar VS och Ventilation
 • Felsökningar

Meisab har stor erfarenhet av ovan nämnda kompetenser och har ett brett kontaktnät. Inget uppdrag är för litet eller stort, för lätt eller svårt.

Vi är med dig hela vägen genom processen, från idé till färdigt projekt och eftersträvar ett nära samarbete med entreprenörer och fastighetsägare.

Kontakta oss gärna för mer information!